Lillis Ausstellungserfolge
  • 22.06.2019 Schloss Meisdorf v1, Jugendbeste, Rassebeste- BOB
  • 09.06.2019 Eching V3
  • 10.06.2019 Eching V3
  • 24.02.2019 Bindlach V1, CAC